Fundacja Koliber

,,Dla Twojego lepszego życia,,

Fundacja Koliber „Dla Twojego lepszego życia” to organizacja, pomagająca osobom, które z powodu stanu swojego zdrowia psychicznego i fizycznego są zagrożone wykluczeniem społecznym lub go doświadczyły . Naszym celem jest poprawa warunków życia i zdrowia naszych podopiecznych, ich rodzin i opiekunów. Zajmujemy się m.in. pomocą w organizacji diagnostyki, leczenia, wsparciem psychologicznym, rzeczowym, edukacją i pomocą w organizacji spraw bytowych. Prowadzimy warsztaty terapeutyczne i szkolenia dla opiekunów i asystentów zdrowienia. Jeśli chcesz się przyłączyć do naszej misji, zapraszamy do kontaktu lub wsparcia naszej fundacji. Razem możemy zrobić więcej dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.