Zarząd fundacji

Adriana Tomusiak

Prezes Zarządu Fundacji

Joanna Tomusiak

Wiceprezes Zarządu Fundacji